ÅSA CARNELID-WICKMAN konstnär                                                                                   English version

arbetar huvudsakligen med fotografi, men är i grunden målare och måleriet är fortfarande
en referens eller utgångspunkt. Identitetsfrågor som rör vad det är att vara människa är
ofta i fokus och blir till bilder, tillstånd och rum.

Landskapet liksom ytan fungerar som igångsättare. Arbetet sker både med ett insamlande
av råmaterial, främst i naturen, men även i urbana miljöer, och genom fotografering
direkt på plats och utifrån bildidéer och iscensättningar i ateljén. En del bilder klipps ut,
klistras, blandas och byggs upp som nya bilder. Ofta används mjuka material som textil, gräs,
plast, vatten och snö. Den taktila känslan, liksom mönster och strukturer är
väsentlig och vägledande.

Vid sidan om foto finns ett kontinuerligt pågående arbete med teckning och 
tredimensionella verk. I grafiken pågår arbete med lito, koppargrafik och screen.