Isac Nordgren, Skogen förvandlad, Ystads Allehanda dec 2013

Carolina Söderholm, Skogen lockar till Tomelilla, Konsttips Sydsvenskan jan 2014

Pernilla Ahlsen ,Tankespeglingar värda en utflykt,  Dn På Stan 2008

Christer B. Jarlås /Konst, Länstidningen Östersund 2007

Leif Öhr, ÖP Östersundsposten  2007

Leif Matsson, Hur låter tystnaden, Galleri Svenska Bilder Stockholm 2003, Om konst,  www.omkonst.com

Gunilla Petri , Ett måleri som strävar efter det icke föreställande, Barometern Kalmar 1998

Karin Asmundsson , Under ytan ligger det intressanta, Östran Kalmar 1998

Henrik Holmström , Kalmar Läns Tidning 1998