Videoreportage  av filmaren Peggy Eklöf, på beställning av Tomelilla konsthall december  2013