Gläntor och hemligheter i skogiga trakter
Gläntor och hemligheter i skogiga trakterReception vårdavd 63 Danderyds sjukhus 2012, Fotografi C-print silikonmonterad 83 x 129 cm

Gläntor och hemligheter i skogiga trakter
Gläntor och hemligheter i skogiga trakter
Gläntor och hemligheter i skogiga trakter
Gläntor och hemligheter i skogiga trakter
Gläntor och hemligheter i skogiga trakter
Gläntor och hemligheter i skogiga trakter
Gläntor och hemligheter i skogiga trakter
Gläntor och hemligheter i skogiga trakter
Gläntor och hemligheter i skogiga trakter
Gläntor och hemligheter i skogiga trakter
Gläntor och hemligeter i skogiga trakter
Gläntor och hemligheter i skogiga trakter
Gläntor och hemligheter i skogiga trakter
Gläntor och hemligheter i skogiga trakter
Gläntor och hemligheter i skogiga trakter
Gläntor och hemligheter i skogiga trakter

        Se text