I arbetet med konserten har vi tagit skogen som utgångspunkt för en utforskning av körmusik, projicerade bilder och texter i en annorlunda konsertlokal. Slagverk och piano ingår i ett par av verken.

I konserten speglas då i nu, tidigare musik i musik av idag av såväl kvinnliga som manliga tonsättare. Vi får höra delar av Paula af Malmborg Wards " VIDDER" med kör och slagverk och text av Nils-Aslak Valkeapää. Vidare Malin Bångs" slädspår" där nästan ingen ton sjungs utan hela stycket är som ett ljudverk, med texter av Bengt Emil Johnson. I Eric Whitacres " Cloudburst" brister himlen ut i oväder och ett skyfall trummar ned över bränd jord. Verket är skrivet för kör, slagverk och piano till en text av Octavio Paz. Ljuset vibrerar i Lotta Wennäkoskis " Valossa" och vi går på ljuvliga kvällspromenader i skogen tillsamman med Fanny Hensel, Johannes Brahms och Helena Munktell.

Vi människor har lätt att identifiera oss med skog och träd och många finner sin egen plats i naturen. I dag vet vi att en stor del av trädens liv försiggår under jord där de kommunicerar med varandra. De får ofta hjälp av svampar som med tunna fibrer förenas över stora områden i ett "wood wide web". Träden är inte ensamma utan har ett intrikat samarbete sinsemellan, liksom vi människor.

Det finns också ett uttalat hot mot vår natur idag. Klimatförändringar ger temperaturhöjningar som får konsekvenser i form av mer stormar och fler skogsbränder.

Dirigent Pär Fridberg